Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 2 Công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới UBND cấp huyện
2 Mức độ 2 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số UBND xã, phường
3 Mức độ 2 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. UBND cấp huyện
4 Mức độ 3 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở (PCGDMNTNT) UBND cấp huyện
5 Mức độ 2 Công nhận Thôn văn hóa, Làng văn hóa, Ấp văn hóa, Bản văn hóa và tương đương UBND cấp huyện
6 Mức độ 2 Công nhận Tổ dân phố văn hóa và tương đương UBND cấp huyện
7 Mức độ 3 Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo
8 Mức độ 3 Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo
9 Mức độ 3 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu UBND cấp huyện
10 Mức độ 3 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo
11 Mức độ 3 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo
12 Mức độ 3 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp Sở Giáo dục và Đào tạo
13 Mức độ 3 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND cấp huyện
14 Mức độ 2 Công nhận “Gia đình văn hóa” UBND xã, phường
15 Mức độ 2 Danh hiệu Gia đình văn hóa UBND xã, phường
16 Mức độ 2 Duyệt bản vẽ mặt bằng vị trí công trình UBND cấp huyện
17 Mức độ 2 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) UBND cấp huyện
18 Mức độ 2 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND cấp huyện
19 Mức độ 2 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND cấp huyện
20 Mức độ 3 Gia hạn giấy phép xây dựng UBND cấp huyện
21 Mức độ 2 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế. UBND cấp huyện
22 Mức độ 2 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND cấp huyện
23 Mức độ 2 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND xã, phường
24 Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện UBND cấp huyện
25 Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện UBND cấp huyện
26 Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã UBND xã, phường
27 Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai UBND cấp huyện
28 Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu UBND cấp huyện
29 Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu UBND xã, phường
30 Mức độ 2 Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện UBND cấp huyện