Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 2 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. UBND xã, phường
2 Mức độ 2 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục UBND xã, phường
3 Mức độ 3 Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo
4 Mức độ 3 Sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo
5 Mức độ 2 Sáp nhập, chia tách trường mầm non UBND cấp huyện
6 Mức độ 2 Sáp nhập, chia tách trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập UBND cấp huyện
7 Mức độ 3 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo
8 Mức độ 3 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông trung học Sở Giáo dục và Đào tạo
9 Mức độ 2 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học UBND cấp huyện
10 Mức độ 2 Sáp nhập, chia tách Trường trung học cơ sở UBND cấp huyện
11 Mức độ 3 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo
12 Mức độ 3 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo
13 Mức độ 3 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Sở Giáo dục và Đào tạo
14 Mức độ 3 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND cấp huyện
15 Mức độ 2 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND xã, phường
16 Mức độ 2 Tách sổ hộ khẩu UBND xã, phường
17 Mức độ 2 Tách thửa hoặc hợp thửa đất UBND cấp huyện
18 Mức độ 2 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND cấp huyện
19 Mức độ 3 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh UBND cấp huyện
20 Mức độ 3 Tặng cho quyền sử dụng đất UBND cấp huyện
21 Mức độ 3 Tặng Danh hiệu chiến sỹ thi đua UBND cấp huyện
22 Mức độ 3 Tặng Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến UBND cấp huyện
23 Mức độ 3 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa UBND cấp huyện
24 Mức độ 3 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại UBND cấp huyện
25 Mức độ 3 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, theo chuyên đề UBND cấp huyện
26 Mức độ 3 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND cấp huyện
27 Mức độ 3 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất UBND cấp huyện
28 Mức độ 2 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã UBND xã, phường
29 Mức độ 2 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND xã, phường
30 Mức độ 2 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND xã, phường