Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 2 Áp dụng biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND xã, phường
2 Mức độ 2 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND cấp huyện
3 Mức độ 2 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. UBND cấp huyện
4 Mức độ 2 Báo giảm trợ cấp xã hội, người có công UBND Xã Sơn Phú
5 Mức độ 2 Bầu hòa giải viên UBND xã, phường
6 Mức độ 2 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải UBND xã, phường
7 Mức độ 3 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở từ sổ gốc UBND cấp huyện
8 Mức độ 2 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND xã, phường
9 Mức độ 3 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND cấp huyện
10 Mức độ 3 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND cấp huyện
11 Mức độ 3 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND xã, phường
12 Mức độ 2 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND xã, phường
13 Mức độ 3 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND cấp huyện
14 Mức độ 4 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Mức độ 3 Cấp Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở UBND cấp huyện
16 Mức độ 2 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài UBND cấp huyện
17 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học, trường trung học và Trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo
18 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm UBND cấp huyện
19 Mức độ 2 Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm UBND xã, phường
20 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại UBND cấp huyện
21 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. UBND cấp huyện
22 Mức độ 2 Cấp giấy chứng nhận xã cùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (xã thuộc Chương trình 135) UBND xã, phường
23 Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. UBND cấp huyện
24 Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. UBND cấp huyện
25 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo
26 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo
27 Mức độ 2 Cấp giấy chuyển hộ khẩu UBND xã, phường
28 Mức độ 3 Cấp giấy giới thiệu và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ UBND cấp huyện
29 Mức độ 2 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ UBND cấp huyện
30 Mức độ 2 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ sản phẩm rượu UBND cấp huyện
31 Mức độ 2 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND cấp huyện
32 Mức độ 3 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND cấp huyện
33 Mức độ 3 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án UBND cấp huyện
34 Mức độ 2 Cấp giấy phép xây dựng công trình di tích lịch sử - văn hóa; tượng đài; tranh hoành tráng UBND cấp huyện
35 Mức độ 3 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ UBND cấp huyện
36 Mức độ 2 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến UBND cấp huyện
37 Mức độ 2 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến UBND cấp huyện
38 Mức độ 3 Cấp giấy xác nhận kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm UBND cấp huyện
39 Mức độ 3 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã, phường
40 Mức độ 2 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại UBND xã, phường
41 Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của giấy chứng nhận do bị mất. UBND cấp huyện
42 Mức độ 3 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại. UBND cấp huyện
43 Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng). Huyện Võ Nhai
44 Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Huyện Võ Nhai
45 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND cấp huyện
46 Mức độ 2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. UBND cấp huyện
47 Mức độ 2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình UBND cấp huyện
48 Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Huyện Võ Nhai
49 Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Huyện Võ Nhai
50 Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Huyện Võ Nhai