Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 2 Công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới UBND cấp huyện
2 Mức độ 2 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số UBND xã, phường
3 Mức độ 2 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. UBND cấp huyện
4 Mức độ 3 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở (PCGDMNTNT) UBND cấp huyện
5 Mức độ 2 Công nhận Thôn văn hóa, Làng văn hóa, Ấp văn hóa, Bản văn hóa và tương đương UBND cấp huyện
6 Mức độ 2 Công nhận Tổ dân phố văn hóa và tương đương UBND cấp huyện
7 Mức độ 3 Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo
8 Mức độ 3 Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo
9 Mức độ 3 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu UBND cấp huyện
10 Mức độ 3 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo
11 Mức độ 3 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo
12 Mức độ 3 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp Sở Giáo dục và Đào tạo
13 Mức độ 3 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND cấp huyện
14 Mức độ 2 Công nhận “Gia đình văn hóa” UBND xã, phường
15 Mức độ 2 Danh hiệu Gia đình văn hóa UBND xã, phường
16 Mức độ 2 Duyệt bản vẽ mặt bằng vị trí công trình UBND cấp huyện
17 Mức độ 2 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) UBND cấp huyện
18 Mức độ 2 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND cấp huyện
19 Mức độ 2 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND cấp huyện
20 Mức độ 3 Gia hạn giấy phép xây dựng UBND cấp huyện
21 Mức độ 2 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế. UBND cấp huyện
22 Mức độ 2 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND cấp huyện
23 Mức độ 2 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND xã, phường
24 Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện UBND cấp huyện
25 Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện UBND cấp huyện
26 Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã UBND xã, phường
27 Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai UBND cấp huyện
28 Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu UBND cấp huyện
29 Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu UBND xã, phường
30 Mức độ 2 Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện UBND cấp huyện
31 Mức độ 2 Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã UBND xã, phường
32 Mức độ 2 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền. UBND cấp huyện
33 Mức độ 2 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện. UBND cấp huyện
34 Mức độ 3 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện UBND cấp huyện
35 Mức độ 2 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục theo đề nghị của cá nhân, tổ chức UBND xã, phường
36 Mức độ 3 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng) Sở Giáo dục và Đào tạo
37 Mức độ 3 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo
38 Mức độ 3 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập) Sở Giáo dục và Đào tạo
39 Mức độ 2 Giải thể trung tâm học tập cộng đồng UBND cấp huyện
40 Mức độ 3 Giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo
41 Mức độ 3 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc) Sở Giáo dục và Đào tạo
42 Mức độ 2 Giải thể trường mầm non theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân UBND cấp huyện
43 Mức độ 3 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Sở Giáo dục và Đào tạo
44 Mức độ 3 Giải thể trường phổ thông trung học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường phổ thông trung học) Sở Giáo dục và Đào tạo
45 Mức độ 2 Giải thể trường tiểu học theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân UBND cấp huyện
46 Mức độ 3 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp, trường cao đẳng.) Sở Giáo dục và Đào tạo
47 Mức độ 2 Giải thể trường trung học cơ sở theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường. UBND cấp huyện
48 Mức độ 3 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo
49 Mức độ 2 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn. UBND cấp huyện
50 Mức độ 2 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. UBND cấp huyện