Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 3 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp. UBND cấp huyện
2 Mức độ 2 Hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội UBND Xã Sơn Phú
3 Mức độ 2 Hồ sơ mai táng của cựu chiến binh UBND Xã Sơn Phú
4 Mức độ 2 Hồ sơ mai táng thanh niên xung phong UBND Xã Sơn Phú
5 Mức độ 2 Hồ sơ thờ cúng liệt sỹ UBND Xã Sơn Phú
6 Mức độ 2 Hỗ trợ chi phí mai táng cho người có công UBND xã, phường
7 Mức độ 2 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). UBND xã, phường
8 Mức độ 2 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). UBND cấp huyện
9 Mức độ 2 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND cấp huyện
10 Mức độ 2 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND xã, phường
11 Mức độ 2 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dương, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. UBND cấp huyện
12 Mức độ 2 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. UBND xã, phường
13 Mức độ 2 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. UBND xã, phường
14 Mức độ 2 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. UBND cấp huyện
15 Mức độ 2 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). UBND cấp huyện
16 Mức độ 2 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). UBND xã, phường
17 Mức độ 2 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng UBND cấp huyện
18 Mức độ 2 Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với hộ gia đình. UBND cấp huyện
19 Mức độ 2 Hỗ trợ đầu tư trồng rừng đối với hộ gia đình (hỗ trợ trước) UBND cấp huyện
20 Mức độ 2 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã, phường
21 Mức độ 2 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên UBND cấp huyện
22 Mức độ 2 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. UBND xã, phường
23 Mức độ 2 Kê khai giá (hàng hóa, dịch vụ). UBND cấp huyện
24 Mức độ 3 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy UBND cấp huyện
25 Mức độ 2 Lấy ý kiến thống nhất về đồ án quy hoạch UBND cấp huyện
26 Mức độ 2 Mai táng phí cho người có công UBND Xã Sơn Phú
27 Mức độ 2 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị, cai nghiện ma túy tình Thái Nguyên UBND cấp huyện
28 Mức độ 2 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. UBND xã, phường
29 Mức độ 2 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) UBND cấp huyện
30 Mức độ 2 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên của chủ rừng là hộ gia đình. UBND cấp huyện
31 Mức độ 2 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của chủ rừng là hộ gia đình. UBND cấp huyện
32 Mức độ 2 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm của chủ rừng là hộ gia đình. UBND cấp huyện
33 Mức độ 3 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng năm của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng. UBND cấp huyện
34 Mức độ 2 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt UBND xã, phường
35 Mức độ 2 Phê duyệt phương án khai thác của chủ rừng là hộ gia đình. UBND cấp huyện
36 Mức độ 3 Phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (các công trình do chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt UBND cấp huyện
37 Mức độ 3 Phúc khảo bài thi THPT quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo
38 Mức độ 2 Quy trình đánh gia xếp loại “cộng đồng học tập” cấp xã UBND cấp huyện
39 Mức độ 2 Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước UBND cấp huyện
40 Mức độ 2 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. UBND xã, phường
41 Mức độ 2 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. UBND xã, phường
42 Mức độ 2 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục UBND xã, phường
43 Mức độ 3 Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo
44 Mức độ 3 Sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo
45 Mức độ 2 Sáp nhập, chia tách trường mầm non UBND cấp huyện
46 Mức độ 2 Sáp nhập, chia tách trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập UBND cấp huyện
47 Mức độ 3 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo
48 Mức độ 3 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông trung học Sở Giáo dục và Đào tạo
49 Mức độ 2 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học UBND cấp huyện
50 Mức độ 2 Sáp nhập, chia tách Trường trung học cơ sở UBND cấp huyện