Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Đăng ký giá
Cơ quan thực hiện UBND huyện
Lĩnh vực Tài chính
Trình tự thực hiện

Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ đề nghị đăng ký giá vật tư, hàng hoá, dịch vụ đối với mặt hàng phải đăng ký giá thuộc danh mục bình ổn giá và giá hàng hoá, dịch vụ quan trọng thiết yếu trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên và nhận giấy hẹn;

Bước 2: Bộ phân Quản lý Giá tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký giá theo đúng quy định;

        Bước 3: Bộ phân Quản lý Giá thẩm định hồ sơ nếu phát hiện Biểu mẫu chưa đúng theo quy định, thiếu nội dung, có yếu tố hình thành giá không hợp lý thì tham mưu Lãnh đạo Sở có văn bản gửi tổ chức, cá nhân yêu cầu giải trình;

        Đối với các hồ sơ đủ điều kiện chuyển văn thư đóng dấu công văn đến và ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ theo đúng thủ tục hành chính;

        Trong thời gian tối đa 05 (năm) ngày (theo ngày làm việc và tính từ ngày ghi trên dấu công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ), nếu không có yêu cầu đăng ký lại giá từ phía cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tổ chức bán hàng hóa, dịch vụ theo giá đã đăng ký;

        Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính.

Cách thức thực hiện

Trực  tiếp tại trụ sở Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị đăng ký giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh;

+ Bảng đăng ký mức giá cụ thể gắn với chất lượng hàng hoá, dịch vụ; địa điểm bán hàng. (Mức giá đăng ký là giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tính toán theo quy định về tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật);

+ Thuyết minh cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá.

 

Số lượng hồ sơ - Số lượng hồ sơ: 01(một) bộ.
Thời hạn giải quyết 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Lệ phí

Không có. 

Điều kiện thực hiện Không có.
Kết quả thực hiện Đóng dấu công văn đến (xác nhận đăng ký giá).
Mẫu đơn, tờ khai

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ GIÁ: Phụ lục số 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/ 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá. 

Căn cứ pháp lý

+ Luật Giá, số 11/2012/QH13;

+ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

+ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá,

+ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ.

File đính kèm
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao