Truy cập nội dung luôn

Thường trực Huyện ủy

Địa chỉ: Phố Tân Lập - Thị trấn Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên.
Điện thoại văn thư: 0280.3.878.352.
Fax: 0280.3.878.383; 0280.3.878.352.

Email: 

 1. Đ/c: Lương Văn Lành - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện.
 ĐTDĐ:  0163 6 689 868
 ĐTCQ:  0280 3 878 327
 Email:  luongvanlanhhu@gmail.com