Truy cập nội dung luôn

Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Chính quyền

25-05-2020 07:17

          Ngày 22/5, Đảng bộ Khối Chính quyền huyện đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện cùng 130 đại biểu chính thức dự đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

          Nhiệm kỳ qua, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm vụ chính trị của huyện, Ban chấp hành Đảng bộ khối Chính quyền, cấp ủy các chi bộ, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên phát huy đoàn kết, dân chủ, nỗ lực quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Trong đó, đã tham mưu cho HĐND, UBND huyện ban hành các đề án, nghị quyết, kế hoạch về lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới hỗ trợ phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, xây dựng và phát triển đô thị. Kết cấu hạ tầng được đầu tư, từng bước hoàn thiện, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, tác động mạnh đến sự thay đổi bộ mặt nông thôn. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, việc làm, đời sống và thực hiện các chính sách an sinh xã hội có nhiều bước tiến quan trọng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác cải cách hành chính được chọn là nội dung đột phá của Đảng bộ Chính quyền huyện.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức. Đảng bộ đã tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy đến đội ngũ cán bộ đảng viên; triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Kết quả phân loại hằng năm có 99%  đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo TT Huyện ủy, HĐND, UBND tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện biểu dương những kết quả mà Đảng bộ khối Chính quyền huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, cũng yêu cầu Đảng bộ khối Chính quyền huyện tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; thường xuyên kiểm tra việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh - quốc phòng, phòng, chống tham nhũng, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo… phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí; bầu đồng chí Lương Văn Ngân - giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Lý Văn Thắng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Chính Quyền nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, bầu 13 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện: Cao Khánh - Trịnh Sơn