Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 02/2019

06-03-2019 09:11

          Ngày 28/2, đồng chí Lương Văn Lành - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì hội nghị Ban thường vụ tháng 2/2019, nhằm bàn bạc và thống nhất nhiều nội dung nhiệm vụ quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BTV và lãnh đạo một số cơ quan đơn vị liên quan.


Ảnh: Đồng chí Lương Văn Lành - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

          Hội nghị đã thông qua Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 11 ngày 3/11/2018 của BCH đảng bộ tỉnh về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luạn xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019-2025"; Dự thảo quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện đề án. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện cũng đã thông qua Dự thảo kế hoạch triển khai hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khóa khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. UBND huyện cũng đã trình Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, nhân rộng các xã, xóm NTM kiểu mẫu năm 2019; Kế hoạch làm việc của BTV Huyện ủy với Đảng ủy 3 xã Phú Đình, Sơn Phú và Trung Lương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2019; Kế hoạch thi tuyển công chức cấp huyện năm 2019 và thông qua phương án thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện và một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự. Ban tổ chức Huyện ủy cũng đã báo cáo các nội dung liên quan đến công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ A3 nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung khác.
          Tại hội nghị, sau mỗi nội dung được trình bày, các đồng chí ủy viên BTV đã thảo luận, cho ý kiến thông qua để đưa vào thực hiện.

T/h: Quế Chi, Trịnh Sơn (Đài TT-TH)