Truy cập nội dung luôn

Định Hóa đồng loạt ra quân tổng điểu tra dân số và nhà ở năm 2019

02-04-2019 13:14

Cùng với các địa phương khác trong toàn tỉnh, ngày 1/4, 24 xã, thị trấn của huyện Định Hóa cũng đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn.


Ảnh: đồng chí Phạm Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng BCĐ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Định Hóa phát biểu chỉ đạo tại xã Phú Tiến

Huyện Định Hóa số lượng đơn vị điều tra là trên 26 nghìn hộ, gần 88 nghìn nhân khẩu được chia thành 260 địa bàn điều tra và có tổng số 156 điều tra viên thống kê, tổ trưởng thực hiện công việc. Ngay sau lễ ra quân, lực lượng điều tra viên của các địa phương đã triển khai thu thập thông tin của một số hộ dân, sau đó tiến hành rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện điều tra đạt kết quả tốt nhất.
Để cuộc tổng điều tra đạt hiệu quả, đúng quy trình và thời gian theo quy định, huyện Định Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện và các xã, thị trấn với trên 140 thành viên; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc. Trong đó đặc biệt chú trọng đến việc lựa chọn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ điều tra viên cùng các tổ trưởng.Trong quá trình diễn ra cuộc Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo huyện tập trung kiểm tra, giám sát cũng như có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời để hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra thiếu sót, đảm bảo cuộc Tổng điều tra diễn ra theo đúng kế hoạch và hoàn thành vào ngày 25/04/2019.
Một số hình ảnh:


Ảnh: Tổ điều tra xã Phú Tiến tiến hành điều tra mẫu
 


Ảnh: tổ điều tra xã Định Biên thực hiện lấy phiếu điều tra mẫu tại một hộ dân

Thực hiện: Quế Chi, Trịnh Sơn (Trung tâm VH –TT & TT)