Truy cập nội dung luôn

​Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2019 - 2020

06-09-2019 07:49

Ngày 15/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2019 -2020.


Ảnh: Toàn cảnh buổi tập huấn

Tham gia các lớp tập huấn có trên 580 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên của 24 trường mầm non trên địa bàn huyện, được chia làm 4 lớp. Trong thời gian tập huấn, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đã được các báo cáo viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện truyền đạt, trao đổi các nội dung như: Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học trong trường mầm non, ý nghĩa trong việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, chu trình, kỹ thuật và các yếu tố thúc đẩy sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học hiệu quả; Quy tắc ứng xử văn hóa trong các cơ sở giáo dục mầm non, có kiến thức, có kỹ năng triển khai để thực hiện hiệu quả quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục mầm non… Ngoài ra, các học viên cũng tích cực chia sẻ những kinh nghiệm sinh hoạt chuyên môn trong công tác quản lý nhà trường, quản lý chuyên môn. 


Qua lớp tập huấn, đã giúp cán bộ quản lý và giáo viên các trường mầm non trên địa bàn huyện nâng cao được nhận thức về quản lý, thực hiện tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục trẻ. Từ đó, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ  năng triển khai thực hiện các nội dung của chủ đề và nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019 - 2020./.

Thực hiện: La Then