Truy cập nội dung luôn

Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với xã Sơn Phú & Trung Lương về chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019

03-04-2019 07:48

Ngày 28 - 3 Ban Thường vụ Huyện ủy đã có buổi làm việc với xã Sơn Phú về Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019. Đồng chí Lương Văn Lành – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn trong Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện.

Tại xã Sơn Phú, lãnh đạo xã đã báo cáo nhanh tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp cho năm 2019. Theo đó, xã Sơn Phú có 28 thôn xóm, diện tích đất nông nghiệp chiếm trên 91% trong đó cây chè là cây chủ lực chiếm trên 260ha, xã đã thành lập được 2 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động chiếm trên 51%, thu nhập bình quân trên đầu người đến hết năm 2018 ước đạt 25 triệu đồng/ người… tính đến 2018 xã đã đạt 14/19 tiêu chí gồm các tiêu chí: quy hoạch, giao thông, điện, trường học, thông tin và truyền thông, giáo dục, văn hóa, hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh. Còn 5 tiêu chí chưa hoàn thành gồm: thủy lợi, y tế, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm. Các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, các thành viên trong BCĐ chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đã cho ý kiến đóng góp vào bản dự thảo báo cáo của xã, đồng thời chỉ ra những điểm cần chú ý để thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Văn Lành – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đề nghị xã Sơn Phú cần làm rõ ràng những điểm khó khăn của 5 tiếu chí chưa đạt, từ đó sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tiêu chí đó. Ban chỉ đạo nông thôn mới của huyện, cùng các phòng ban chuyên môn phụ trách các tiêu chí cần tích cực giúp đỡ xã, tháo gỡ những vững mắc khó khăn để giúp xã hoàn thành các tiêu chí còn lại, với mục tiêu đưa xã Sơn Phú về đích nông thôn mới cuối năm 2019.
* Buổi chiều cùng ngày Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã làm việc với xã Trung Lương về Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019.


Ảnh: đồng chí Lương Văn Lành – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo tại xã trung Lương

Đối với xã Trung Lương thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018, đã hoàn thành được 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới gồm có: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở hạ thầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, lao động việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Còn lại 6 tiêu chí chưa đạt gồm: cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng và an ninh. Sau khi nghe qua báo cáo của xã, các đồng chí BTV Huyện ủy, lãnh đạo UBND, các phòng ban chuyên môn đã cho ý kiến vào bản báo cáo, đề nghị xã cần làm rõ các nội dung trong báo cáo, những nội dung đề xuất còn chưa rõ ràng…
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Văn Lành – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đề nghị xã Trung Lương cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của xã rà soát thật kỹ lưỡng lại những tiêu chí chưa đạt để báo cáo Thường vụ Huyện ủy. Bên cạnh đó BCĐ chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện cần phân tích những thuận lợi và khó khăn mà xã còn đang gặp phải trong 6 tiêu chí chưa hoàn thành, từ đó kế hoạch để phân bổ nguồn ngân sách để xây dựng xã trở thành xã thứ 10 về đích nông thôn mới vào năm 2020./.

Thực hiện: Trịnh Sơn (Trung tâm VH-TT&TT)