Truy cập nội dung luôn

Giao ban công tác dân vận quý 1/2019

08-04-2019 07:32

Ngày 8/4,  đồng chí Nguyễn Linh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã chủ trì hội nghị giao ban công tác Dân vận quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. 
Công tác dân vận trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào những việc làm cụ thể, gắn với địa bàn, với đời sống của nhân dân. Ban dân vận chủ động nắm chắc tình hình nhân dân để tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra, nhờ đó mà tình hình an ninh trật tự được giữ vững, nhân dân tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quý I năm 2019, Ban Dân vận Huyện ủy và các thành viên trong khối Dân vận đã hướng về cơ sở, nắm tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh trật tự. Tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội. Tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Phát động các phong trào thi đua yêu nước. 
Tại hội nghị, MTTQ và các đoàn thể, hội đã cùng thảo luận và có những ý kiến, kiến nghị trình lên thường trực Huyện ủy. Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Linh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã kết luận hội nghị giao ban và giao nhiệm vụ cho Ban dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong thời gian tới./.