Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy chuyên đề tháng 3/2020

25-03-2020 16:13

Ngày 24/3, đồng chí Lương Văn Lành - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã chủ trì hội nghị chuyên đề tháng 3 của Ban Thường vụ Huyện ủy để thông qua một số nội dung quan trọng.

Ảnh: Đồng chí Lương Văn Lành - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban tổ chức Huyện ủy đã trình các văn bản gồm: Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 146-KH/TU ngày 21/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; dự thảo phân công các đồng chí lãnh đạo, chyên viên các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy phụ trách, theo dõi Đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, việc tổ chức SSại hội điểm các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy là Đảng bộ xã Bảo Cường và Chi bộ Ban quản lý Rừng ATK Định Hóa đã hoàn thành theo đúng tinh thần chỉ đạo.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy đã tham gia đóng góp vào các dự thảo văn bản nêu trên để cùng thống nhất và đưa vào thực hiện./.

Thực hiện: Công Sơn