Truy cập nội dung luôn

Hội nghị công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện định hóa

05-04-2019 08:15

Ngày 5/4, UBND huyện tổ chức hội nghị công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Định Hóa. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Sơn – Phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, cùng dự có đồng chí Lương Văn Ngân, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng tài nguyên và môi trường huyện đã thông qua quyết định số 527/ QĐ – UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Định Hóa; Thông qua thông báo số 28/ TB – UBND huyện Định Hóa về việc công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Định Hóa; Hướng dẫn tra cứu trên cổng thông tin điện tử huyện Định Hóa tại địa chỉ http://dinhhoa.thainguyen.gov.vn. Theo phương án quy hoạch, đến năm 2020 huyện Định Hóa tổng diện tích đất tự nhiên là trên 51.350 ha, trong đó đất nông nghiệp là trên 47.500 n ha, đất phi nông nghiệp là 3.857 ha, diện tích đất chưa sử dụng còn lại trên 55 ha.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Văn Sơn, Phó bí  thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Định Hóa là rất cần thiết, mục tiêu là lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện, đảm bảo đúng quy định pháp luật đất đai, tiến độ và chất lượng, phân bố đất đai một cách khoa học, có kế hoạch và hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.         

T/h: La Then – Triệu Voi (Trung tâm VT – TT&TT)