Truy cập nội dung luôn

Hội nghị hướng dẫn rà soát thôn khó khăn và xã khu vực 1,2,3

09-03-2020 09:45

Ngày 6/3, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị hướng dẫn rà soát thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực 1, 2, 3 theo quyết định số 50/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Dự  và chủ trì hội nghị có đồng chí Lý Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện,các cơ quan chuyên môn và lãnh đạo Ủy ban nhân dân, công chức chuyên môn các xã, thị trấn tham dự hội nghị.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Phòng Dân tộc huyện đã triển khai các kế hoạch, quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, công văn hướng dẫn về việc rà soát các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực 1, 2, 3 theo quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 3/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, phạm vi rà soát là toàn bộ 23 xã, thị trấn và 228 thôn, bản trên địa bàn huyện, các thôn, bản có tên mới theo quyết định số 79 ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Các tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn có 2 tiêu chí: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên; Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên và có 2 trong 3 yếu tố. Xã khu vực 3 có 3 tiêu chí gồm: số thôn đặc biệt khó khăn còn từ 35% trở lên, tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên; tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên và có ít nhất 3 trong 6 điều kiện. Xã khu vực 2 có 3 tiêu chí: tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên và không đủ 3 trong 6 điều kiện; tổng tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo từ 15% đến dưới 55%; tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 15 % và có ít nhất 1 thôn đặc biệt khó khăn. Xã khu vực 1 là xã không thuộc xã khu vực 2 và 3. Các chỉ tiêu hộ nghèo và cận nghèo được xác định theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020.

Việc thực hiện rà soát thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực 1, 2, 3 nhằm đánh giá thực trạng trình độ phát triển, làm cơ sở thực hiện các chính sách tiếp tục đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện trong giai đoạn tiếp theo./.

Thực hiện: Công Sơn