Truy cập nội dung luôn

Họp Ban Thường vụ thường kỳ tháng 2/2020

02-03-2020 10:50

Ngày 28/2, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 nhằm cho ý kiến lần thứ 3 vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu huyện lần thứ XXIV và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Lương Văn Lành - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị.

Ảnh: Đ/c Lương Văn Lành - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe dự thảo về phân bổ đại biểu cho các cơ quan đơn vị dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiểu Ban văn kiện đại hội báo cáo dự thảo chính trị lần thứ 3 sau khi bổ sung, chỉnh sửa qua 2 lần xin ý kiến. Theo đó, các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận đóng góp các ý kiến, trong đó tập trung vào thảo luận một số chỉ tiêu của các ngành trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là các lĩnh vực và chỉ tiêu đề ra cần có số liệu minh họa, mục tiêu tổng quát cần  nêu được cụ thể trong nhiệm kỳ 5 năm tới, số liệu phải cụ thể tránh chung chung thiếu định hướng...vv

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Lành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh: Trên tinh thần tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị Ban Thường vụ, yêu cầu Tiểu Ban văn kiện tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện để trình phiên họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện trong phiên tới đây.

Tin, ảnh: Cao Khánh