Truy cập nội dung luôn

Họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025Họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025

02-07-2020 07:54

Ngày 30/6, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức họp giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị. Đồng chí Nguyễn Linh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, trên cơ sở những góp ý của các ban ngành tỉnh Thái Nguyên, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung được đóng góp ý kiến. Các ý kiến đóng góp xây dựng tập trung, thẳng thắn, đi sâu về các nội dung của Dự thảo báo cáo chính trị, trong đó tập trung vào chủ đề Đại hội; đánh giá làm rõ hơn những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, phân tích sâu những tồn tại, nguyên nhân, dự báo những thuận lợi, khó khăn, từ đó lựa chọn những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp trong dự thảo Văn kiện, đảm bảo đánh giá đúng và sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và các mặt công tác xây dựng Đảng; phân tích từng nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung...

Sau cuộc họp này, với nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị sẽ tổng hợp, thống nhất các nội dung đã được đóng góp ý kiến để bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong thời gian sớm nhất./.

Thực hiện: Dương Chiêm