Truy cập nội dung luôn

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Định Hóa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

26-08-2020 15:03

Sáng ngày 26/8, tại Hội trường lớn Huyện ủy, Đảng bộ huyện Định Hóa đã long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Định Hóa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Định Hóa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Định Hóa lần thứ XXIV và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX. Dự Đại hội có 250 đại biểu đại diện cho trên 7.700 đảng viên của Đảng bộ huyện.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Phiên khai mạc Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí đại biểu, đại diện Ban Tổ chức Trung ương; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; Đại biểu các đảng bộ trực thuộc tỉnh và các huyện, thị thành trong tỉnh đã về dự Đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lương Văn Lành - Bí thư Huyện ủy Định Hóa, nhiệm kỳ 2015-2020 cho rằng: Với tinh thần trách nhiệm trước 41 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, với trên 7.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ và sự kỳ vọng của Nhân dân, các đại biểu cần tập trung trí tuệ nghiên cứu Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, làm rõ những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, xác định các đột phá, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, quyết tâm xây dựng huyện Định Hóa phát triển nhanh, bền vững. Bên cạnh đó, Đại hội còn có nhiệm vụ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 với tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo quy định của Trung ương, của Tỉnh uỷ.

Đồng chí Lương Văn Lành - Bí thư Huyện ủy Định Hóa, nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại biểu dự Đại hội đã được nghe các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đoàn Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đại diện các tầng lớp nhân dân huyện Định Hóa chào mừng Đại hội.

Theo báo cáo Chính trị tại Đại hội, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ huyện Định Hóa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đề ra; cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch; nhiều lĩnh vực có những chuyển biến rõ nét. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 12,71%,/năm vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đến năm 2020 ngành Nông lâm nghiệp, thủy sản của huyện chiếm 27,4%, công nghiệp xây dựng là 24,7%, dịch vụ thương mại chiếm 47,9%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 43,8 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách nhà nước trong cân đối tăng bình quân 11,3%/năm. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Định Hóa đã trú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Công tác bồi dưỡng đào tạo nguồn kết nạp đảng và phát triển đảng viên mới được quan tâm đúng mức, đã kết nạp trên 1.300 Đảng viên mới. Công tác gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa; đảm bảo an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, giải quyết việc làm thực hiện có hiệu quả. Nhân dân đã được tiếp cận, hưởng thụ các chương trình về y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, chính sách dân tộc tốt hơn, đa dạng và đồng đều giữa các vùng miền. Công tác nội chính, tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư được quan tâm chú trọng; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Đồng chí Nguyễn Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Định Hóa, nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận trên nhiều lĩnh vực để làm rõ hơn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Định Hóa nhiệm kỳ qua và những giải pháp thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu tham quan khu triển lãm ảnh các thành tựu kinh tế - xã hội huyện giai đoạn 2015 - 2020.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Định Hóa đề ra mục tiêu tổng quát là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống Chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng huyện Định Hóa phát triển nhanh, bền vững”. Đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, tập trung vào 3 đột phá phát triển gồm: Tập trung phát triển đô thị đến năm 2025 thị trấn Chợ Chu cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV; Thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và lĩnh vực công nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động trên địa bàn; Phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch lịch sử - văn hóa. Đồng thời đề ra giải pháp thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chúc mừng và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Định Hóa đã đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020. Đồng thời đề nghị, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần ban hành chương trình hành động, xây dựng các đề án, kế hoạch, tập trung nguồn lực để thực hiện Nghị quyết mà Đại hội đã thảo luận thông qua; tiếp tục khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương ... kết hợp với thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để tạo những bứt phá mới trong phát triển kinh tế. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, trong đó chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030"; phát triển nông nghiệp sinh thái đi đôi với phát triển kinh tế đồi rừng, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, các mô hình kinh tế hợp tác xã kiểu mới gắn với sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao. Phát triển mạnh tiểu thủ công nghiệp và kinh tế làng nghề; kinh tế du lịch, dịch vụ đi đôi với khai thác, phát huy hiệu quả di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia và những sản phẩm mang bản sắc văn hóa đặc sắc riêng của đồng bào các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, đào tạo nghề cho lao động địa phương, nhất là lao động nông thôn. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận, khu vực phòng thủ vững chắc; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là việc sửa chữa, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra trong nhiệm kỳ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ một cách hợp lý./.

Thực hiện: Dương Chiêm, Công Sơn, Quế Chi