Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm xã Tân Thịnh và Tân Dương

17-07-2019 18:07

          Thực hiện chương trình kiểm tra kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của UBND huyện. Trong các ngày từ 11 đến 17/7, 3 đoàn Đoàn  kiểm tra của huyện đã đi kiểm tra tại 23 xã và thị trấn trong huyện. Đoàn do đồng chí Hoàng Văn Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 tại 8 xã trong đó có Tân Thịnh và Tân Dương.

Toàn cảnh tại xã Tân Thịnh

          6 tháng đầu năm 2019, xã Tân Thịnh là địa phương duy nhất trên địa bàn huyện chưa xảy ra dịch tả lợn Châu phi. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã còn một số khó khăn tồn tại cần được tháo gỡ như: Một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch đề ra; tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 chậm giải ngân; quy mô sản xuất CN-TTCN còn nhỏ lẻ; tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm, mới chỉ đạt 10/19 tiêu chí. Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Tân Thịnh đã đề xuất, kiến nghị với đoàn kiểm tra hỗ trợ kinh phí xây kè, chống sói lở Đài tưởng niệm của xã; đề nghị Thường vụ Huyện ủy cho chủ trương lập đề án xây dựng Hồ Khuổi Mà.

Toàn cảnh tại xã Tân Dương

          Tại xã Tân Dương, qua nghe địa phương trình bày báo cáo cho thấy, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của xã Tân Dương cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, ở lĩnh vực tài nguyên môi trường thì công tác cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm và nhiều sai sót; số vụ việc tranh chấp đất đai nhiều và phức tạp phải chuyển cấp trên giải quyết… Tại buổi làm việc, đại diện các phòng ban chuyên môn của UBND huyện đã đưa ra nhiều giải pháp, giúp địa phương tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

Thực hiện: Dương Chiêm