Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Bộc Nhiêu

08-07-2021 17:37

Ngày 08/7, Đoàn kiểm tra nông thôn mới của huyện do đồng chí Lý Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Bộc Nhiêu về tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Toàn cảnh buổi làm việc

Xã Bộc Nhiêu có kế hoạch về đích nông thôn mới trong năm 2021. Đến nay xã  đã hoàn thành 16/19 tiêu chí nông thôn mới. 03 tiêu chí chưa đạt là: Cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập và tiêu chí tổ chức sản xuất. Các tiêu chí đã đạt, hiện xã Bộc Nhiêu đang hoàn thiện hồ sơ chứng minh. Đối với 3 tiêu chí chưa đạt, xã Bộc Nhiêu đang tập trung, rà soát, tổng hợp, đánh giá từng tiêu chí cụ thể đảm bảo có số liệu thực tế và lên phương án thực hiện trong năm 2021. Tuy nhiên, hiện nay, xã đang gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Do đó, xã Bộc Nhiêu cũng đề nghị UBND huyện quan tâm, có giải pháp hỗ trợ cho xã khắc phục khó khăn, bổ sung kinh phí kịp thời để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra…

Tại buổi làm việc, trên cơ sở nắm bắt những đề xuất, kiến nghị của xã, đại diện lãnh đạo UBND huyện cũng đề nghị Đảng ủy, UBND xã Bộc Nhiêu cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng NTM; xây dựng kế hoạch, lộ trình hoàn thành các tiêu chí chưa đạt… Ngoài ra, huyện cũng sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới…/.

Thực hiện: Dương Chiêm