Truy cập nội dung luôn

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện

19-07-2019 16:43

Trong 2 ngày 18 và 19/7, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH của huyện trong 6 tháng đầu năm, trên cơ sở đó thảo luận, đề ra mục tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Dự kỳ họp có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, địa phương trên địa bàn huyện. Đồng chí Lương Văn Lành - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Khắc Kiên - Phó Chủ tịch TT HĐND huyện, đồng chí Lương Văn Ngân - Phú Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì phiên họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp đồng chí đồng chí Lương Văn Lành - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện, các đại biểu dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, dân chủ và tích cực trong thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có chất lượng và tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

 

Đ/c Lương Văn Lành - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biển khai mạc kỳ họp

 

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện đã thông qua 22 văn bản, trong đó có 13 văn bản của UBND huyện, 14 văn bản của HĐND huyện và các ngành trình tại kỳ họp. Báo cáo của UBND huyền tại kỳ họp nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện đã tập trung cao độ, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thu hút các nguồn lực đầu tư nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế của địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế xã hội, tăng thu ngân sách. Tình hình Kinh tế - Xã hội của huyện tiếp tục có sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực; một số chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2018. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ đông xuân 2019 ước đạt 24.826,6 tấn, bằng 48,4% KH năm. Toàn huyện đã trồng được 744 ha rừng, đạt 74,4%KH, trong đó cây quế đã trồng 250/300 ha bằng 83,3%KH. Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 141 tỷ đồng đạt 50,4%KH, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách trong cân đối 27,2 tỷ đồng đạt 54,8% KH, tăng 1,9% so với cùng kỳ 2018. Các chính sách an sinh xã hội, công tác văn hóa, giáo dục, y tế được triển khai một cách nghiêm túc, hiệu quả. Công tác quốc phòng được củng cố. Vừa qua, huyện ta đã tổ chức tốt cuộc diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn quy mô cấp huyện; việc thực hành diễn tập diễn ra an toàn, thiết thực, đáp ứng mục đích, yêu cầu được BCĐ cấp tỉnh đánh giá đạt loại giỏi. Các nhiệm vụ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Bên cạnh những kết quả đạt được báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm năm 2019 của UBND huyện trình tại phiên họp cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế cũng như nguyên nhân trong quá trình thực hiện theo đó đề ra các chỉ tiêu chủ yếu cho 6 tháng cuối năm năm 2019.

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 8 HĐND huyện

 

Tiếp đó, các đại biểu cũng đã  nghe thường trực HĐND huyện, UBND huyện và các ngành trình một số văn bản quan trọng khác tại kỳ họp như: Báo cáo thẩm tra của 2 Ban HĐND Huyện; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám HĐND huyện; Các văn bản, báo cáo kết quả 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 của Ủy ban MTTQ huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự huyện…vv. buổi chiều cùng ngày các đại biểu HĐND chia làm 4 tổ thảo luận với nhiều nội dung quan trọng.

Trong ngày ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa 19 tiếp tục làm việc tại hội trường với các nội dung:  Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tổ và tiến hành thảo luận tại Hội trường. Tiếp đó, theo yêu  cầu của chủ tọa kỳ họp, các đơn vị gồm phòng KTHT, BQL các Dự án đầu tư xây dựng huyện, Phòng TCKH, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; BQL rừng ATK và Công an huyện đã giải trình một số nội dung trên lĩnh vực được giao. Tiếp đó, đồng chí Hoàng văn Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cũng đã có bài phát biểu quan trọng tiếp tục làm rõ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm 2019. Bên cạnh những kết quả đạt được đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ những những mặt còn hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để khắc phục những tồn tại hạn chế đó đồng chí cũng đã làm rõ một số nhiệm vụ, giải pháp mà các phòng ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn cần phải nỗ lực tập trung thực hiện. Đồng thời giúp các vị đại biểu HĐND huyện có thêm cơ sở để xem xét, quyết nghị về những nhiệm vụ phát triển KT- XH 6 tháng cuối năm 2019.

 

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện

 

Tiếp đó, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua 4 Dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp, bao gồm Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu phát triển KT- XH huyện ĐH 6 tháng đầu năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết thông qua phương án hỗ trợ kinh phí trồng quế đợt 2 năm 2019 trên địa bàn huyện và Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020. Đồng chí Lương Văn Lành – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu Bế mạc kỳ họp thứ tám HĐND huyện ĐH khóa 19 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thực hiện: Quế Chi, Công Bảo