Truy cập nội dung luôn

Tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử

12-08-2019 10:01

Ngày 8/8, UBND huyện phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ tin học EFY Việt Nam tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử, một cửa liên thông cho các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện.

Ảnh: Các đại biểu tham gia tập huấn phần mềm một cửa điện tử

Phần mềm một cửa điện tử là ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan hành chính nhà nước và giữa các cơ quan hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”. Tại hội nghị tập huấn, Công ty Cổ phần Công nghệ tin học EFY Việt Nam đã giới thiệu, hướng dẫn thao tác sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt là về quy trình tiếp nhận, luân chuyển, giao nhận và trả kết quả hồ sơ.

Việc ứng dụng phần mềm một cửa, một cửa liên thông sẽ giúp minh bạch hóa trong giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan Nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, từng bước tối ưu hoá hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện. Thông qua tập huấn sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ phụ trách bộ phận một cửa nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân đến liên hệ giải quyết công việc, đồng thời cải thiện và nâng cao vị trí cải cách hành chính với các đơn vị trong tỉnh trong những năm tới.

Tin, ảnh: Cao Khánh