Truy cập nội dung luôn

Tổng kết Phong trào thi đua yêu nước năm 2021

08-01-2022 22:48

Năm 2021, mặc dù gặp không ít khó khăn thách thức do diễn biến thời tiết; dịch bệnh phức tạp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện còn nhiều khó khăn; tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển khá và phát triển theo hướng bền vững, cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư. Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, đạt một số kết quả quan trọng; Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện Định Hóa tiếp tục ổn định. Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước  tỉnh Thái Nguyên. Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước đến các cấp, các ngành, tổ chức ký giao ước thi đua giữa các khối thi đua trên toàn huyện, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đăng ký danh hiệu thi đua và nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, huyện đến xã.

Ảnh: Đồng chí Dương Văn Tiến UV BTV tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân Vận tỉnh trao cờ cho các đơn vị đạt Tập thể tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021.

 Để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạo vượt lên khó khăn, thách thức, hưởng ứng sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm; tạo sự chuyển biến tích cực trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của huyện. Các phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ, qua đó phát hiện nhiều điển hình tiên tiến được tôn vinh, khen thưởng.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”; “Thi đua là gieo giống, khen thưởng là thu hoạch", "Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới", phong trào thi đua yêu nước cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể huyện đặc biệt quan tâm, với mục tiêu xuyên suốt là thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, công tác phát động các phong trào thi đua hàng năm đều được thực hiện với các phong trào thi đua cụ thể trên từng lĩnh vực, tạo động lực lớn, có sức lan tỏa sâu rộng như: Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ ngành Nông - Lâm nghiệp và Phát triển nông thôn”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng giao thông nông thôn”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Định Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cựu chiến binh gương mẫu, hiến kế, hiến công đồng lòng góp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Ngày 07/01/2022. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Định Hóa Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

 

Ảnh: Đ/C Lưu Thị Bích Đào - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 2 năm 2020 - 2021.

Kết quả trong năm 2021. Toàn huyện có 372 tập thể, 3.477 cá nhân đạt được các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo quy định, những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước đã góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Từ những kết quả đạt được đó Nhân dân và cán bộ huyện Định Hóa được UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen với thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên năm 2021.

T/h: La Huế  - Phòng Nội vụ