Truy cập nội dung luôn

Triển khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020

01-07-2020 08:07

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch về đạo đức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền. Vừa qua, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2019; triển khai kế hoạch thực hiện năm 2020. Đồng chí Hoàng Văn Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2019, UBND huyện thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 29 đồng chí. Trong đó, cấp xã gồm 14 đồng chí phụ trách lĩnh vực Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường; 15 đồng chí kế toán thuộc các trường học trên địa bàn. Kết quả đánh giá cho thấy, việc chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị. 100% cán bộ, công chức, viên chức khi được chuyển đổi đều yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc chuyển đổi đã giúp bản thân mỗi cán bộ, công chức, viên chức có sự phát triển, năng động, linh hoạt hơn trong công tác chuyên môn. Năm 2020, UBND huyện đã đề ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả của việc chuyển đổi vị trí công tác. Đó là, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc quán triệt, định hướng tư tưởng, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình trong việc chuyển đổi vị trí công tác. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, giúp cán bộ, công chức, viên chức chuyển đổi kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác, phát huy tốt nhất khả năng, năng lực chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, năm 2020 UBND huyện thực hiện chuyển đổi vị trí đối với chức danh kế toán các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo là 14 viên chức; 29 công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường. Thời gian chuyển đổi vị trí 01 năm. Việc chuyển đổi vị trí công tác tạo điều kiện cho công chức, viên chức có điều kiện tiếp xúc nhiều loại công việc, địa bàn khác nhau nhằm phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo ở vị trí công tác mới./.

Thực hiện: Dương Chiêm – Triệu Vĩnh