Truy cập nội dung luôn
Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) tạm thời không có.

Đánh giá việc thực hiện công tác cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh

18-03-2020 17:14

 

Chiều ngày 18/3, Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thái Nguyên đã họp đánh giá tình hình hoạt động, việc thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thái Nguyên chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thái Nguyên chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh hiện có 4 công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; 5 doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước do UBND tỉnh quản lý. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với 02 đơn vị. Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện các phần việc cần thiết theo quy định. Tuy nhiên trong quá trình triển khai có sự thay đổi về tiêu chí, phân loại doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ và sự thay đổi về nhân sự tại doanh nghiệp nên quá trình cổ phần hoá của Công ty TNHH một thành viên được kéo dài đến hết năm 2020. Đối với Công ty TNHH nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Đại Từ, quá trình cổ phần hóa dự kiến sẽ hoàn thành trong quý III năm 2020. Bên cạnh đó, tỉnh đã thự hiện thoái vốn nhà nước tại 03 đơn vị và hiện đang tiến hành thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên. Việc rà soát, lập danh mục các đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập đã được Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước thực hiện hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước của tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành thành viên chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nhằm hoàn thành các kế hoạch, phương án khả thi để triển khai các nội dung công việc theo quy định. Đối với những vướng mắc cụ thể của từng đơn vị, đồng chí Trưởng BCĐ đề nghị các các sở, ngành liên quan sớm có phương án giải quyết. Đặc biệt đối với những vướng mắc trong vấn đề tài chính, đồng chí yêu cầu Sở Tài chính làm đầu mối để tỉnh làm việc với Bộ Tài chính nhằm sớm tìm ra giải pháp tháo gỡ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nội dung các phần việc theo quy định./.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Đồng Hưng