Truy cập nội dung luôn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tập huấn công tác văn hóa văn nghệ năm 2019

29-08-2019 10:59

 

Ngày 29/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn hóa văn nghệ năm 2019. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành liên quan; Hội văn học nghệ thuật, các hội, chi hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương tại Thái Nguyên; đại diện Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thành, thị ủy; Phòng văn hóa, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các địa phương trong tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tham gia giảng dạy lớp tập huấn là các báo cáo viên Trung ương, lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh. Các học viên sẽ được tập huấn các chuyên đề: Tình hình văn hóa, văn nghệ thời gian gần đây và nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ thời gian tới; một số nội dung về công tác văn hóa cơ sở; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa văn nghệ; công tác đấu tranh ngăn chặn sự xâm nhập của văn hóa độc hại, phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đấu tranh, giải quyết với hoạt động lợi dụng, tín ngưỡng, tôn giáo; phát huy giá trị của văn học nghệ thuật trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên…

Hội nghị cũng quán triệt Kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Lớp tập huấn giúp học viên hiểu sâu sắc về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác văn hóa văn nghệ, từ đó tham mưu cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị về công tác này; đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Lớp tập huấn diễn ra trong 02 ngày (29 - 30/8).

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Mai