Truy cập nội dung luôn

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XIII.

01-07-2020 15:06

 

Sáng ngày 01/7, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XIII. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XIII, Ban Văn hóa - Xã hội được giao thẩm tra 3 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và phối hợp thẩm tra 7 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, các đại biểu đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các ngành trong thực hiện nhiệm vụ năm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn bổ sung, giải trình, làm rõ một số nội dung như: Các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách nhà nước, giảm nghèo và các giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm; việc chi trả chế độ cho các đối tượng được hưởng trợ cấp khó khăn và các đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội do ảnh hưởng bới dịch Covid-19; thực hiện chế độ chính sách đối với người có công; đánh giá chất lượng đào tạo, dạy học theo hình thức trực tuyến trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đặc biệt là đối với đào tạo nghề; đánh giá hiệu quả thực hiện và tỷ lệ người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4; các giải pháp phòng, tránh dịch bệnh Covid-19 tái phát trợ lại trong 6 tháng cuối năm…

Đối với Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh, các đại biểu cơ bản nhất trí với mức thu học phí trên từng cấp học theo địa bàn phù hợp với tình hình thực tế của năm học; đồng thời đề nghị bổ sung Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập vào phần căn cứ của dự thảo Nghị quyết.

Đối với Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về giao chỉ tiêu kế hoạch giường cách ly và giường bệnh theo cấp độ dịch để phòng, chống dịch Covid-19, các đại biểu cơ bản nhất trí với số liệu về giường bệnh và khái toán kinh phí theo từng cấp độ dịch. Tuy nhiên đề nghị làm rõ hơn về cơ sở tính toán số lượng giường cách ly cấp độ 4, 5; đồng thời thống nhất một số nội dung giữa tờ trình và dự thảo nghị quyết

Về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm, tổ dân phố dôi dư trên địa bàn tỉnh đại biểu đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể việc chi trả, hỗ trợ để tạo sự đồng nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo HĐND tỉnh và UBND tỉnh đề nghị Ban Văn hóa - xã hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tổng hợp vào Báo cáo thẩm tra của Ban. Các sở, ngành liên quan có văn bản giải trình với các đại biểu về một số chỉ tiêu, vấn đề còn chưa rõ.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Tác giả: Duy Linh