Truy cập nội dung luôn

Hoàn thiện nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị

11-06-2019 14:20

 

Ngày 11/6, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành của tỉnh để cho ý kiến, hoàn thiện nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về phương hướng phát triển kinh tế -  xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020; đồng thời nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện phóng sự Thái Nguyên sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 .

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành tiếp thục góp ý hoàn thiện nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư, cơ quan được giao tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37 đã báo cáo một số nội dung được ngành tiếp thu, chỉnh sửa trên cơ sở các lần xin ý kiến trước đó, như: Việc cập nhật, điều chỉnh lại một số số liệu liên quan đến đặc điểm, tình hình địa phương; các chỉ tiêu phát triển KT-XH, tồn tại, hạn chế; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn tới và các ý kiến đề xuất với Trung ương. Các ý kiến tại cuộc họp cũng đề cập tới việc cần xem xét, điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển KT-XH nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế; bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, Doanh nghiệp FDI; hỗ trợ liên kết vùng, xử lý các vấn đề về môi trường; làm rõ định hướng phát triển hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng; định hướng phát triển của các đô thị trung tâm và các lĩnh vực như y tế, giáo dục, văn hóa - du lịch; bổ sung nhiệm vụ, giải pháp đối với lĩnh vực an ninh - quốc phòng; đồng thời chỉnh sửa văn phong, làm rõ nội hàm một số khái niệm mới và đảm bảo tính thống nhất, chính xác trong hệ thống các bảng, biểu của dự thảo báo cáo…

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch & Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tiếp tục hoàn chỉnh nội dung dự thảo báo cáo, đồng thời xin ý kiến tham gia góp ý của Thường trực HĐND tỉnh để Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh vào các phiên họp tới đây. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy thống nhất xây dựng Kế hoạch, Chương trình hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, để ban hành thực hiện.

Đối với việc sản xuất phóng sự Thái Nguyên sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018, căn cứ mục đích, yêu cầu, cách thức tổ chức thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên đã tích cực phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện, thời gian, nội dung làm việc, phỏng vấn, ghi hình tại các khu vực triển khai dự án có khối lượng về thi công và các dự án đã hoàn thành. Đến nay, đã hoàn thành kịch bản chi tiết lời bình lần 1 Phim “Từ cơ hội vàng đến hiện thực hóa đầu tư”, phản ánh tổng quan kết quả thực hiện các dự án theo cam kết của các nhà đầu tư. Các phần việc tiếp theo đang được tập trung thực hiện theo tiến độ.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh trong quá trình thực hiện phóng sự phải nêu được mục đích, ý nghĩa của hoạt động tuyên truyền, quảng bá và sản xuất phóng sự, đồng thời yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai các nội dung, đảm bảo chất lượng, hình ảnh và tiến độ thực hiện, qua đó làm căn cứ chân thực và sinh động về kết quả sau 1 năm Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018, để báo cáo Thường trực, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Xuân Huy