Truy cập nội dung luôn

Tổng kết hoạt động năm 2018 Quỹ Phát triển đất

29-01-2019 14:26

 

Sáng 29/01, Quỹ Phát triển đất đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất, Quỹ Đầu tư phát triển đã chủ trì và chỉ đạo. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất và Quỹ Đầu tư phát triển.

Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất, Quỹ Đầu tư phát triển phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Quỹ Phát triển đất hiện quản lý 3 loại quỹ, gồm: Quỹ phát triển đất, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Quỹ Đầu tư phát triển. Trong năm, Quỹ đã tiếp nhận thêm toàn bộ phần việc và con người từ Trung tâm Phát triển quỹ Nhà - Đất và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tỉnh sau khi giải thể theo quyết định của UBND tỉnh.

Tính đến cuối năm 2018, Quỹ phát triển đất có vốn điều lệ hơn 395 tỷ đồng. Trong năm, Quỹ đã thực hiện thẩm định hồ sơ và ứng vốn 39 lượt cho 5 dự án, giúp giải phóng khoảng 67ha đất để giao cho nhà đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, đảm bảo thời gian, tiến độ thực hiện các dự án. Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV, do còn nhiều vướng mắc về thủ tục cho vay nên cả năm mới bảo lãnh được 4,5 tỷ đồng cho doanh nghiệp, nâng tổng số tiền bảo lãnh của Quỹ này sau 3 năm thành lập được 12,4 tỷ đồng. Đối với Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ đã phối hợp với các đơn vị liên quan đề nghị UBND tỉnh chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn T.P Thái Nguyên, huyện Định Hóa và T.X Phổ Yên, với tổng diện tích 20,2ha; đồng thời tiếp tục triển khai 9 dự án khác nhận bàn giao từ Trung tâm phát triển quỹ Nhà - Đất và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tỉnh…

Năm 2019, Quỹ Phát triển đất tiếp tục tiếp nhận nguồn vốn, thực hiện thẩm định hồ sơ ứng vốn cho các đơn vị theo quy định; đôn đốc thu hồi vốn ứng, phí ứng vốn các dự án đến hạn, quá hạn; tăng cường công tác truyền thông về hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng, để các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thông tin liên hệ, tiếp cận nguồn vay vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh; tìm kiếm các nguồn vốn có lãi suất thấp từ tổ chức, cá nhân để thực hiện huy động nguồn vốn theo quy định; thực hiện dự án góp vốn thành lập Công ty Đầu tư thương mại…

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận của các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất, Quỹ Đầu tư phát triển ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được trong năm qua của Quỹ Phát triển đất; chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc mà Quỹ đang gặp phải. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra năm 2019, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Quỹ Phát triển đất cần tiếp tục tăng cường hơn nữa việc thu hồi các khoản nợ gốc và lãi vay đến hạn, quá hạn để cho các dự án khác vay, tăng hiệu quả sử dụng đồng vốn; tiếp tục tìm kiếm các nguồn vốn có lãi suất thấp để thực hiện huy động nguồn vốn theo quy định; đẩy nhanh tiến độ và thủ tục đầu tư các dự án, nhất là các dự án tiếp nhận từ Trung tâm phát triển quỹ Nhà - Đất và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tỉnh; cùng với đó, hoàn thiện các thủ tục để bàn giao các dự án đủ điều kiện cho địa phương; chủ động phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh thủ tục, quy trình để thanh toán, thu hồi vốn đối ứng (chậm nhất đến cuối quý I/2019 phải hoàn thành). Đồng thời đề nghị  các sở, ngành, địa phương liên quan cần chủ động phối hợp, quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để Quỹ Phát triển đất hoạt động thuận lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Xuân Huy