Truy cập nội dung luôn

Họp bàn công tác chuẩn bị Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

26-08-2019 19:17

Chiều ngày 26-8, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị với các sở, ban, ngành liên quan để chuẩn bị tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan báo chí tăng cường thời lượng tuyên truyền, nêu gương điển hình học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể hằng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác đồng thời đấu tranh, phản bác những việc làm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo Kế hoạch 153-KH/TU của Tỉnh ủy, cùng với việc tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ sơ kết 03 năm và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019 – 2025,  dự kiến sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 9 tới đây. Qua đó nhằm tổng kết, đánh giá những thành tựu, bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ, chính quyền và dân tỉnh Thái nguyên đã đạt được trong 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phóng cách Hồ Chí Minh”. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức “ gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện”…

Tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành làm tốt công tác chuẩn bị như: Trang chí khánh tiết, xây dựng báo cáo, phân công chuẩn bị tham luận, thực hiện nội dung thi đua khen thưởng, công tác tuyên truyền. Đồng chí lưu ý, đối với công tác thi đua khen thưởng cần lựa chọn các tập thể tiêu biểu và các cá nhân điển hình tiên tiến, đảm bảo có đủ cơ cấu cả thành phần nông dân, công nhân và cán bộ, dự kiến số lượng khen thưởng gồm 50 tập thể và cá nhân. Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan báo chí tăng cường thời lượng, chuyên trang, chuyên mục, giới thiệu, nêu gương các tổ chức, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể hằng ngày trên mọi lĩnh vực công tác, lao động, sản xuất, học tập, đồng thời đấu tranh, phản bác những tư tưởng, luận điệu, việc làm sai trái, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thanh Tâm