Truy cập nội dung luôn

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thái Nguyên

26-02-2019 08:09

 

Chiều 25/2, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thái Nguyên.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, căn cứ tiêu chí 3 loại rừng và hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành rà soát tại 122/135 xã, phường, thị trấn nằm trong quy hoạch lâm nghiệp thuộc 9 huyện, thành phố, thị xã với tổng diện tích thực hiện rà soát trên 47 nghìn ha/197 nghìn ha.

Toàn cảnh cuộc họp

Tổng diện tích quy hoạch 03 loại rừng sau rà soát điều chỉnh là 197 nghìn ha, trong đó: Rừng đặc dụng là trên 40 nghìn ha, rừng phòng hộ là trên 35 nghìn ha, rừng sản xuất là trên 121 nghìn ha.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương cũng đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy hoạch 3 loại rừng đó là: Hiện nay ở các địa phương có tình trạng nhiều diện tích đất ở, đất sản xuất và các loại đất khác như đất công trình giao thông… quy hoạch vào rừng phòng hộ, nhiều diện tích đất do người dân trồng cây không được phép khai thác gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đời sống của nhân dân…

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Việc rà soát, quy hoạch 3 loại rừng phải bảo đảm trên cơ sở căn cứ pháp lý liên quan đến quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia và quy hoạch tổng thể phát triển kinh - tế xã hội của tỉnh. Để sớm đưa quy hoạch phát triển 3 loại rừng vào quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các ngành thành lập ban chỉ đạo thực hiện rà soát, cập nhật số liệu quy hoạch 3 loại rừng; đề xuất, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Lâm nghiệp; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan xây dựng quy hoạch chung của tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã rà soát lại quy hoạch 3 loại rừng báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại các dự án liên quan đến việc sử dụng đất có liên quan đến 3 loại rừng, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Mạnh Thắng