Truy cập nội dung luôn

Thẩm định hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

29-08-2019 19:53

 

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp

Chiều 29-8, Bộ Nội vụ tổ chức họp thẩm định hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nhữ Văn Tâm, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan, UBND thành phố Sông Công và huyện Định Hoá.

Căn cứ Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và kết quả rà soát, Thái Nguyên có 03 đơn vị hành chính cấp xã có diện tích tự nhiên, quy mô dân số dưới 50% tiêu chuẩn quy định thuộc diện phải thực hiện sắp xếp. UBND tỉnh đã xây dựng và phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đối với 04 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 03 đơn vị không đảm bảo tiêu chuẩn là: xã Kim Sơn, huyện Định Hoá; phường Lương Châu và xã Vinh Sơn, thành phố Sông Công; và 01 đơn vị có liên quan là xã Kim Phượng, huyện Định Hoá). Cụ thể, theo phương án, tại huyện Định Hóa sẽ nhập xã Kim Sơn và xã Kim Phượng để thành lập xã Kim Phượng; tại thành phố Sông Công, nhập xã Vinh Sơn và phường Lương Châu để thành lập phường Châu Sơn. Phương án sắp xếp này phù hợp với các yếu tố về truyền thống lịch sử, dân tộc, vị trí địa lý, phát triển kinh tế - xã hội… của các đơn vị. Trên cơ sở phương án tổng thể, UBND tỉnh đã xây dựng Đề án chi tiết, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và thông qua HĐND các cấp theo quy định. Kết quả lấy ý kiến, cử tri 04 xã thực hiện sắp xếp đã đồng ý với tỷ lệ cao (thấp nhất là 92,98%, cao nhất là 100%). HĐND cấp xã, cấp huyện có liên quan và HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tán thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá cao Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên và thống nhất trình Chính phủ đề án này. Tuy nhiên các thành viên cũng đề nghị tỉnh làm rõ hơn một số nội dung của đề án, đặc biệt cần bổ sung thêm một số chứng lý đảm bảo tính thuyết phục cho đề án…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đánh giá hồ sơ đề án của tỉnh Thái Nguyên đã có sự chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, phương án rõ ràng, đặc biệt là đã xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị sau khi sắp xếp. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ giao Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên rà soát, bổ sung thêm một số chứng lý, luận giải để đảm bảo các nội dung của đề án chặt chẽ hơn, trước khi trình Chính phủ.

Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Thay mặt tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định và giao UBND huyện Định Hóa, thành phố Sông Công phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Sở Nội vụ bổ sung, hoàn thiện đề án trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Tác giả: Kim Oanh - Thanh Hiếu