Truy cập nội dung luôn

Thanh tra tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

21-02-2019 15:06

 

Ngày 21/2, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ, toàn ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Một số kết quả cụ thể như: Năm 2018, Thanh tra tỉnh thực hiện 621 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra kiến nghị các hình thức xử lý về kinh tế 29.146  triệu đồng, đã xử lý trên 24.000 triệu đồng, xử lý về chính quyền 28 trường hợp, xử lý về Đảng 15 trường hợp;  tổng số lượt tiếp công dân của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đạt 4.840 lượt người; tiếp nhận 3.326 đơn thư khiếu nại, tố cáo, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái…; công tác phòng chống tham nhũng được triển khai đồng bộ ở các cơ quan, đơn vị. Những kết quả ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đạt được góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục thưc hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra; kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra trọng tâm là kết luận, kiến nghị và kết quả việc thực hiện thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, đồng thời thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thanh tra tỉnh đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2021, yêu cầu ngành Thanh tra tỉnh thực hiện tốt kế hoạch 2019 đã đề ra, trong đó phải thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tổ cáo ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu nại vượt cấp, không để tình trạng khiếu nại kéo dài; tăng cường thực hiện việc thanh tra đột xuất; kiên quyết thu hồi tiền, tài sản vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thanh tra phát hiện vi phạm; thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trung ương và của tỉnh trong công tác phòng chống tham nhũng

Nhân dịp này, Thanh tra Chính phủ đã tặng Bằng khen cho tập thể; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Mạnh Thắng