Truy cập nội dung luôn

Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị (lần thứ 3)

31-01-2020 14:26

Sáng ngày 31/01, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chủ trì cuộc họp Tổ Biên tập để cho ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung các nội dung trong dự thảo Báo cáo Chính trị (lần thứ 3) để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi xin ý cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh chủ trì cuộc họp

Trước đó (cuối tháng 12/2019), Tiểu ban Văn kiện đã tổ chức cuộc họp xin ý kiến các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị. Qua đó, Tổ Biên tập đã tiếp thu có chọn lọc các ý kiến đó, chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo Báo cáo chính trị (lần thứ 3).

Tại cuộc họp lần này, các thành viên Tổ Biên tập rà soát lại chủ đề Đại hội, trong đó quan tâm đánh giá 15 chỉ tiêu của nhiệm kỳ vừa qua, làm rõ những hạn chế, thiếu sót, rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, trong đó tập trung vào 3 khâu đột phá, đảm bảo theo chuẩn mới, có cập nhật theo tình hình hiện nay; chỉnh sửa từ ngữ, câu văn trong dự thảo Báo cáo chính trị đảm bảo ngắn gọn, đầy đủ nội hàm, có điểm nhấn ở từng lĩnh vực.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Tuấn,  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Biên tập đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên Tổ Biên tập đã có nhiều cố gắng trong xây dựng dữ liệu, đề cương, dự thảo Báo cáo Chính trị. Đồng chí yêu cầu các thành viên tiếp tục nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm các tỉnh bạn, tiếp tục đóng góp ý kiến gửi về tổ soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa; các ngành rà lại về số liệu đánh giá kết quả 5 năm qua, kết quả thực hiện 15 chỉ tiêu và xác định chỉ tiêu 5 năm tới, bên cạnh đó rà soát kỹ về câu từ, hành văn, trên cơ sở đó hoàn chỉnh dự thảo báo cáo trước ngày 5/02 để trình BTV Tỉnh ủy trước khi xin ý kiến nhân dân./.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Mai