Truy cập nội dung luôn

Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

26-08-2019 15:59

Chiều ngày 26/8, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành về việc tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 03 năm và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019 - 2025.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã báo cáo tiến độ triển khai các công việc như: Xây dựng Báo cáo thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Thái Nguyên; bài học kinh nghiệm trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chuẩn bị nội dung phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 - 2025; xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị; xây dựng phóng sự về gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phải làm tốt công tác chuẩn bị để Hội nghị diễn ra đảm bảo trang trọng, hiệu quả, thiết thực, có sức lan toat trong cộng đồng. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành xây dựng nội dung báo cáo tại Hội nghị; về nội dung báo cáo, phải nêu nên những thành tựu nổi bật của Thái Nguyên trong những năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ 2015 – 2020, rút ra các bài học kinh nghiệm…

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Xuân Huy