Truy cập nội dung luôn

Đảng bộ Khối Chính quyền huyện sẵn sàng tổ chức Đại hội

Đảng bộ Khối Chính quyền huyện có 21 chi bộ với 235 đảng viên, công tác tại 24 cơ quan, đơn vị. Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Chính quyền huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã cơ bản hoàn tất.

Chuẩn bị các nội dung chương trình Đại hội

Để chuẩn bị tốt cho đại hội, Đảng ủy Khối Chính quyền huyện đã thành lập Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí đảng ủy viên chỉ đạo, triển khai, trực tiếp chuẩn bị các nội dung. Đảng ủy cũng đã chọn Chi bộ Tài chính - Kế hoạch tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Thông qua đó, đã rút kinh nghiệm chung cho các chi bộ cơ sở trực thuộc về các vấn đề: Tiến trình tổ chức Đại hội, quy trình làm công tác nhân sự, xây dựng các báo cáo, trang trí khánh tiết… để các chi bộ tổ chức Đại hội của đơn vị mình tốt hơn. Đến nay, 21/21 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối đã tổ chức thành công Đại hội.

Đảng bộ Khối đã chỉ đạo tiểu ban văn kiện, xây dựng các văn kiện để trình Đại hội bao gồm: Báo cáo chính trị; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành; xây dựng dự thảo Nghị quyết đại hội và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội. Đến nay, các nội dung trên đã được Đảng ủy Khối rà soát triển khai, riêng báo cáo chính trị đã triển khai đến từng chi bộ để lấy ý kiến của các đảng viên đối với nội dung tham gia vào các văn kiện của Đảng bộ huyện.

Chuẩn bị công tác phục vụ Đại Hội

Đồng chí Lương Văn Ngân, Phó Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy Khối Chính quyền cho biết: Để đảm bảo cho nội dung bầu Ban Chấp hành đại hội, vừa qua, Đảng bộ Khối Chính quyền đã tiến hành các bước để làm công tác nhân sự và đã hoàn thiện các đề án như: Đề án nhân sự Ban Chấp hành; đề án nhân sự đại biểu đến dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Các nội dung, các bước đều được thực hiện theo đúng quy trình đảm bảo đủ cơ cấu thành phần theo quy định.

Với chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đến thời điểm này, Đảng bộ Khối Chính quyền huyện đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầy đủ nội dung, chương trình làm việc, đảm bảo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, khánh tiết sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo kế hoạch./.

Thực hiện: Dương Chiêm - Trịnh Sơn