Truy cập nội dung luôn

Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường

 

Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, các cấp bộ Đoàn trong huyện Định Hóa đã thực hiện nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, tạo sức lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Đoàn viên thanh niên thu gom rác thải

Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã tổ chức được hàng trăm buổi tuyên truyền về nước sạch vệ sinh môi trường, hàng nghìn buổi tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, trồng xây xanh khu dân cư thu hút trên 30.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Các Chi đoàn cơ sở duy trì sinh hoạt lồng ghép tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường, ngoài ra, đoàn viên thanh niên cũng chính là lực lượng nòng cốt trong việc chăm sóc bảo vệ cây xanh.

Theo thống kê, từ năm 2018 đến nay, các cấp bộ đoàn toàn huyện đã xây dựng được 10 bể đốt rác thải sinh hoạt; đồng thời thực hiện san lấp trên 17.000m lề đường giao thông nông thôn; phát quang trên 32,5km đường giao thông./.

Thực hiện: Dương Chiêm