Truy cập nội dung luôn

Định Hóa - Chủ động nguồn nước sản xuất vụ Xuân 2021

Vụ Xuân này, toàn huyện Định Hóa sẽ gieo cấy 3.990ha lúa; 1.000ha các loại cây trồng khác như: Ngô, lạc, sắn, đậu tương, rau xanh… Để đạt được mục tiêu trên, bên cạnh việc chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cung ứng đủ giống, phân bón, huyện Định Hóa còn chú trọng đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ xuân.

Trạm Khai thác thủy lợi huyện Định Hóa khắc phục sự cố rò rỉ ống nước để xả nước phục vụ cày ải vụ xuân 2021.

Để các công trình thủy lợi phát huy hiệu quả tối đa, hàng năm, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiến hành rà soát, xây dựng phương án sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng những công trình bị hư hỏng, xuống cấp. Ngoài ra, hiện nay, Trạm Khai thác thủy lợi huyện Định Hóa (thuộc Công ty Khai thác thủy lợi Thái Nguyên) đang tích cực rà soát và sửa chữa một số đường ống dẫn nước từ Hồ Bảo Linh về các xã Đồng Thịnh, Định Biên, Trung Lương..., đảm bảo cũng cấp nước kịp thời cho sản xuất vụ xuân.

Ông Hứa Đức Thăng - Trưởng cụm Bảo Linh - Trạm Khai thác thủy lợi huyện Định Hóa cho biết: Để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất vụ xuân, ngoài công tác duy tu, sửa chữa các công trình, Trạm Khai thác thủy lợi huyện Định Hóa còn tổ chức kiểm tra, đánh giá, cân đối khả năng nguồn nước của từng công trình với nhu cầu sử dụng của các hộ dân để có kế hoạch trữ nước, sử dụng nước khoa học, tiết kiệm đủ dành cho tưới dưỡng cả vụ. Hiện nay, một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang hướng dẫn người dân ở các xóm tiến hành nạo vét kênh mương, chuẩn bị đất để gieo cấy lúa vụ xuân. Toàn huyện, hiện có 44 công trình hồ chứa, 145 đập dâng và 244 tuyến kênh mương nhằm phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của người dân. Trong đó, 28 công trình có quy mô lớn, gồm: 7 hồ chứa, 10 đập dâng và 11 tuyến kênh mương do Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi tỉnh quản lý, vận hành. Các công trình có quy mô vừa và nhỏ còn lại, gồm: 37 hồ chứa, 17 trạm bơm, 135 đập dâng và 222 tuyến kênh mương do UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trực tiếp quản lý. Năm 2020, do mưa nhiều nên nước tích tại các hồ hiện nay đều đảm bảo, đạt khoảng 90% dung tích thiết kế, đủ nước để phục vụ người dân gieo cấy vụ xuân năm nay.

Ông Mông Đình Quang, Phó Trạm trưởng Khai thác thủy lợi huyện Định Hóa cho biết thêm: Hiện nay, Trạm Khai thác thủy lợi huyện Định Hóa đã thông báo lịch đóng, mở nước các công trình hồ chứa thuộc tỉnh quản lý để các địa phương, đơn vị có kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2021. Với việc chuẩn bị tốt các điều kiện, đặc biệt là về nguồn nước tưới, tin tưởng rằng vụ xuân năm 2021, bà con nhân dân trên địa bàn huyện sẽ có một mùa bội thu./.

Thực hiện: Dương Chiêm – Công Sơn