Truy cập nội dung luôn

Định Hóa: Hoàn thành đại hội mặt trận tổ quốc cấp cơ sở

Với sự chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, nội dung chương trình, huyện Định Hóa đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đảm bảo trang trọng, đúng nguyên tắc đoàn kết, tập trung, dân chủ theo hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên.

Đến nay, 24/24 xã, thị trấn của huyện Định Hóa đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đó, MTTQ cấp xã các địa phương đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện công tác vận động, đoàn kết nhân dân; triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đồng thời phân tích những mặt còn hạn chế trong thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2019…
 
Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, MTTQ các xã, thị trấn đã hiệp thương cử ủy viên nhiệm kỳ 2019 - 2024 đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu. Về số lượng các xã, thị trấn từ 31 đến 45 ủy viên, với tổng số toàn huyện đã hiệp thương cử 911 ủy viên UB MTTQ, tăng 6 người so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ người ngoài Đảng tham gia Ủy ban MTTQ là 218 vị đạt 23,9%; tỷ lệ Nữ tham gia Ủy ban MTTQ là 265 vị đạt 29%; Dân tộc thiểu số tham gia Ủy ban MTTQ là 644 vị đạt 70,6%. MTTQ các xã, thị trấn trong huyện cũng đã cử ra 122 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Định Hóa, khóa XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần trong tháng 5 năm 2019./.

Thực hiện: Thu Hoài