Truy cập nội dung luôn

Định Hóa nỗ lực đưa chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện vào cuộc sống

Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội của Nhà nước. Trong đó, có loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện với nhiều lợi ích thiết thực, giúp những đối tượng chưa tham gia BHXH có cơ hội tham gia. Lao động tự do, các tiểu thương, người giúp việc gia đình... khi tham gia BHXH tự nguyện đến thời điểm đóng đủ năm sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng các chế độ khi phải năm viện.

Ảnh: BHXH huyện Định Hóa ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện

Theo quy định, người tham gia BHXH tự nguyện phải đủ từ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Đặc biệt là người tham gia BHXH tự nguyện sẽ không giới hạn độ tuổi tối đa và những người ốm đau. Họ sẽ được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Người dân tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu; được trợ cấp một lần và tử tuất; được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT khi nghỉ hưu và hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh như những người tham gia BHXH bắt buộc.

Ảnh: người dân được hướng dẫn về chính sách BHXH tự nguyện

Trong buổi tuyên truyền tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại xã Lam Vỹ, đã có rất nhiều người ở những độ tuổi khác nhau tới nghe về chính sách.

BHXH tự nguyện góp phần giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, giúp bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống cho mỗi người khi hết tuổi lao động. Nghị định 134 của Chính phủ quy định từ năm 2016, tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện bằng 22% mức đóng và có nhiều mức đóng cho người dân lựa chọn. Trong đó, mức đóng thấp tính từ ngày 1/1/2016 bằng 22% mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo Quyết định số 59 của Thủ tướng Chính phủ là 700.000 đồng x 22% = 154.000 đồng/tháng và mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Hình thức đóng theo hàng tháng, định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng và đóng một lần không quá 5 năm. Đối với người đã có thời gian tham gia trên 10 năm mà đủ tuổi nghỉ hưu, có nguyện vọng thì đóng một lần để hưởng chế độ hưu trí. Người tham gia BHXH tự nguyện được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng 30% đối với hộ nghèo; 25% đối với hộ cận nghèo và 10% cho các đối tượng khác. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm tương đương với 120 tháng. Thực tế cho thấy, số người tham gia loại hình BHXH tự nguyện hiện nay còn hạn chế. Tính đến hết tháng 6 năm 2020 trên địa bàn huyện Định Hóa mới có 1.073 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, cơ quan BHXH huyện Định Hóa đã có nhiều giải pháp thực hiện, đặc biệt là chú trọng tới công tác thông tin, truyền thông, tư vấn trực tiếp đến người dân.

Thực hiện: Công Sơn