Truy cập nội dung luôn

Giám sát kết quả thực hiện đề án phát triển CN-TTCN tại xã Kim Phượng

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND  ngày 25 tháng 3 năm 2019 của HĐND huyện về việc giám sát kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển Công nghiệp, Làng nghề, Thương mại, Dịch vụ phục vụ Du lịch huyện Định Hóa giai đoạn 2016 – 2020. Chiều 22/4, đồng chí Lương Văn Ngân, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các thành viên đã tham gia và thực hiện cuộc giám sát tại xã Kim Phượng.


Tại buổi làm việc với xã Kim Phượng

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã được nghe lãnh đạo UBND xã Kim Phượng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển Công nghiệp, Làng nghề, Thương mại, Dịch vụ phục vụ du lịch giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn xã. Qua hơn 4 năm thực hiện Đề án, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, giải quyết được nhiều việc làm, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Đề án đã khuyến khích người dân phát triển sản xuất, nhiều cơ sở sản xuất đồ mộc, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất gạch xi măng, dịch vụ máy nông nghiệp đã mở rộng được quy mô. Hiện trên địa bàn xã Kim Phượng có 3 cơ sở chế biến nông lâm sản, 01 hợp tác xã sản xuất nông sản sạch, 3 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng và 6 cơ sở sản xuất đồ mộc gia dụng…Doanh thu sản xuất Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp – Thương mại – Dịch vụ của xã ước đạt 25 tỷ đồng.
Khó khăn trong việc thực hiện Đề án của xã là hiện nay là quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, chủ yếu sản xuất ở các hộ gia đình, sản xuất còn manh mún và mang tính tự phát, chất lượng sản phẩm còn thấp…Tại buổi giám sát, chính quyền xã đã đề nghị đoàn giám sát có ý kiến với cấp có thẩm quyền quan tâm hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi cho các cơ sở sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm của địa phương./.

Thực hiện: Dương Chiêm