Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 4/2019

Ngày 23/4, tại Huyện ủy, đồng chí Lương Văn Lành, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị Ban thường vụ tháng 4 năm 2019, để thảo luận và triển khai một số nhiệm vụ quan trọng trong tháng 5 năm 2019.
Toàn cảnh Hội Nghị
Hội nghị đã được thông qua và thảo luận các nội dung như: Báo cáo kết quả kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XII, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII về quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09 về cải thiện môi trường kinh doanh. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39 về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực kinh tế. Kế hoạch triển khai Kết luận số 45 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Kế hoạch số 30 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phòng trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới…Ngoài ra, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy cũng được nghe và cho ý kiến vào một số tờ trình quan trọng như: Dự kiến các nội dung tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện Định Hóa lần thứ III, năm 2019.
Dự kiến Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy tháng 4, năm 2019 được tổ chức trong 01 ngày.
T/h: Dương Chiêm