Truy cập nội dung luôn

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Hội phụ nữ

Ngày 7/9, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện (LHPN) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ Hội LHPN cơ sở năm 2020.

Ảnh: Toàn cảnh buổi Lễ khai giảng

Trong thời gian 5 ngày, 120 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ Hội, chi hội trưởng, chi hội phó các chi hội, Hội LHPN các xã, thị trấn sẽ được giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, giảng viên kiêm chức truyền đạt các bài học về: Các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022; một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH; Kỹ năng tuyên truyền miệng; Kỹ năng điều hành cuộc họp; Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch. Lớp học cũng sẽ thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, viết bài thu hoạch và đi thực tế để học tập kinh nghiệm tại địa phương khác.

Kết thúc khóa học các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học./.

Thực hiện: Công Sơn