Truy cập nội dung luôn

Nghiệm thu bàn giao 2 tuyến kênh mương

Ngày 24/4, UBND xã Tân Dương phối hợp Tổ tư vấn kỹ thuật xây dựng hạ tâng nông thôn mới tổ chức nghiệm thu và bàn giao 02 tuyến kênh mương nội đồng tại xóm Kèn và Làng Bảy, xã Tân Dương (ảnh).
Tuyến kênh mương xóm Kèn có chiều dài trên 321m, chiều rộng 30cm, chiều cao 40cm, đáy kênh lớp dưới lót cát dày 5cm, lớp trên đổ bê tông dày 15cm, rộng 60cm. Thành kênh đổ bê tông dày 15cm, cứ cách 5m, bố trí 1 giằng chống bê tông cốt thép. Tổng mức đầu tư trên 123 triệu đồng. Tuyến kênh mương nội đồng số 2 được nghiệm thu bàn giao có chiều dài 451m tại Làng Bảy, xã Tân Dương. Tuyến kênh có chiều rộng 40cm, chiều cao 50cm, đáy dưới lót cát dày 5cm, lớp trên đổ bê tông dày 15cm, rộng 70cm. Thành kênh đổ bê tông dày 15cm, cứ cách 5m, bố trí 1 giằng chống bê tông cốt thép. Tổng mức đầu tư trên 209 triệu đồng. Cả 2 tuyến kênh mương trên đều được khởi công từ tháng 5 năm 2018, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất tại địa phương./.
Tin, ảnh: Dương Chiêm – Trịnh Sơn