Truy cập nội dung luôn

Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 4 năm 2021

Chiều 05/4/2021, đồng chí Nguyễn Minh Tú - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2021 để thảo luận cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Khắc Kiên - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện; đồng chí Hoàng Văn Đại - Ủy viên BTV Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

Đồng chí Nguyễn Minh Tú - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2021

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào các nội dung: Dự thảo Phương án bàn giao các chợ hiện nay do Ban quản lý chợ của huyện đang quản lý (trừ chợ Tân Lập) về cho UBND các xã, thị trấn quản lý, khai thác trong thời gian tới; Đề cương Đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Định Hóa, giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2021 trên địa bàn huyện Định Hóa và một số nội dung quan trọng khác…Theo đó, các ý kiến cơ bản thống nhất với chủ trương và nội dung các văn bản dự thảo nêu.

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan thuộc UBND huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng đơn vị, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và quý II năm 2021. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đề ra./.

Thực hiện: Dương Chiêm