Truy cập nội dung luôn

Uỷ ban bầu cử huyện họp phiên thứ 2

Ngày 02/4/2021, Ủy ban bầu cử của huyện họp phiên thứ hai. Ông Nguyễn Minh Tú - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì phiên họp. Cùng dự có ông Nguyễn Khắc Kiên - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; ông Hoàng Văn Đại - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cùng các thành viên Ủy ban bầu cử huyện.

Ảnh: Ông Nguyễn Minh Tú - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện phát biểu tại phiên họp

Ủy ban bầu cử huyện đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn huyện tính đến 31/3/2021. Theo đó, Ban thường trực UBMTTQ huyện đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 2 vào ngày 17/3/2021, hội nghị đã thống nhất lựa chọn lập danh sách sơ bộ 70 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó tỷ lệ nữ chiếm trên 35%, người dân tộc thiểu số trên 84%, người trẻ tuổi dưới 40 tuổi chiếm trên 31%, người ngoài Đảng trên 15%, đại biểu tái cử đạt 40% so với nhiệm kỳ trước. Đối với cấp xã, thị trấn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 từ ngày 15/3/2021 đến hết 19/3/2021, tổng số người nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn đưa vào hiệp thương lần 2 là 999 người. Trong đó tỷ lệ nữ đạt trên 37%, người dân tộc thiểu số chiếm trên 76%, người trẻ tuổi dưới 40 tuổi trên 42%, người ngoài Đảng chiếm trên 22%, đại biểu tái cử trên 54% so với nhiệm kỳ trước.

Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử trong thời gian tới, ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử của huyện đề nghị các thành viên Ủy ban bầu cử huyện, các ngành, các địa phương tiếp tục chỉ đạo sát sao công tác bầu cử, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của Trung ương, của tỉnh. Trong đó, cần tổ chức tốt hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm đối với người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian chuẩn bị và ngày diễn ra bầu cử. Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử các cấp và các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác bầu cử ở địa phương./.

Thực hiện: Công Sơn