Truy cập nội dung luôn

Đánh giá tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 04 tháng đầu năm 2019

14-05-2019 17:49

Chiều 14-5, đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương về tình hình, kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giản, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 4 tháng đầu năm 2019.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Báo cáo của Văn phòng Chính phủ cho thấy, trong những tháng đầu năm 2019, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 700 quyết định công bố trên 13 nghìn thủ tục hành chính để cập nhật, niêm yết tại nơi giải quyết và đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tiếp nhận trên 1 nghìn phản ánh, kiến nghị về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, trong đó đã xử lý 934 phản ánh kiến nghị (đạt 89,03%). Công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh tiếp tục có sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ban, ngành và địa phương. 100% Văn phòng các bộ, địa phương đã tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Chất lượng giải quyết TTHC được quan tâm chỉ đạo, nhiều địa phương tổ chức tốt các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và nhận được phản hồi tích cực trong nhân dân. Đến hết quý I năm 2019, các địa phương đã cung cấp trên 42 nghìn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, trong đó có trên 3.400 dịch vụ phát sinh hồ sơ trực tuyến, còn tại các bộ, ngành là trên 1700 dịch vụ, trong đó có 380 dịch vụ phát sinh hồ sơ trực tuyến. Hiện, 100% các bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản với Trục liên thông văn bản quốc gia và thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử qua hệ thống này.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ công tác nói chung vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Công tác thông tin, báo cáo chưa kịp thời, đầy đủ (nhiều địa phương, bộ, ngành không báo cáo hoặc gửi báo cáo khi quá hạn); một số bộ, ngành, địa phương chưa tích cực, chủ động trong triển khai nhiệm vụ đơn giản hóa chế độ báo cáo; vẫn còn tình trạng trễ hẹn trong giải quyết TTHC; việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC còn chậm…

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị, trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ; công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC đúng quy định; thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát TTHC từ khâu dự thảo; cải cách quy trình, cắt giảm các thủ tục hành chính, hồ sơ không cần thiết; cải thiện môi trường kinh doanh, rà soát, bãi bỏ, đơn giản hóa thủ tục kinh doanh không rõ ràng, không khả thi; khẩn trương hoàn thành việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC; các địa phương đánh giá lại hiệu quả hoạt động của Trung tâm dịch vụ hành chính công….

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Tác giả: Kim Oanh