Truy cập nội dung luôn

Hội nghị quán triệt thực hiện Kết luận số 44-KL/TW và Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư

27-08-2019 16:01

 

Sáng 27/8, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”. Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;  Nguyễn Như Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Theo Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư: Việc thực hiện Chỉ thị số 09, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với Phong trào Toàn dân BVANTQ có những chuyển biến tích cực. Nhận thức của các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và nhân dân về nhiệm vụ này được nâng cao hơn. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự được quan tâm. Nội dung, hình thức của phong trào được đổi mới, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Nhiều mô hình, điển hình có hiệu quả được nhân rộng. Nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự đã được phát hiện và giải quyết kịp thời tại cơ sở. Phong trào Toàn dân BVANTQ đã gắn kết, cùng phát triển với các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần quan trọng bảo đảm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phong trào Toàn dân BVANTQ có lúc, có nơi chưa được duy trì thường xuyên, chưa vững chắc; nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của Phong trào xây dựng, tăng cường thế trận an ninh nhân dân chưa đầy đủ. Nội dung, chất lượng hiệu quả của một số mô hình vận động nhân dân tham gia Phong trào Toàn dân BVANTQ còn hạn chế; lực lượng nòng cốt ở một số nơi còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Theo Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư: Việc thực hiện Chỉ thị số 18 đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện. Ý thức tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của người tham gia giao thông có chuyển biến tích cực; số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đã được kiềm chế, ùn tắc giao thông dần được cải thiện. Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị số 18 ở một số nơi hiệu quả chưa đạt yêu cầu đề ra. Thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra vẫn nghiêm trọng, ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn, các tuyến đường quốc lộ trọng điểm vẫn là nguy cơ thường trực. Công tac quản lý nhà nước về giao thông vận tải và trật tự, an toàn giao thông vẫn còn có nhiều mặt bất cập. Các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông chưa được thực hiện thường xuyên; một số hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước chậm khắc phục. Phát triển hạ tầng giao thông chưa đạt yêu cầu đề ra…

Tại Hội nghị, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã tham gia 8 tham luận với các nội dung liên quan. Kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương; Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Cục Cảnh sát Giao thông tổng hợp đầy đủ các nội dung các đại biểu đã phát biểu tại Hội nghị để hoàn thiện các văn bản, tham mưu với Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 44 và Kết luận số 45 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong thời gian tới, nhằm tạo chuyển biến rõ nét về sự hưởng ứng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm