Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Bộ, ngành và địa phương

12-02-2020 14:46

 

Sáng ngày 12/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh.

Các đại biểu tại điểm cầu Thái Nguyên

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Hội nghị lần này nhằm tổng kết, đánh giá một năm triển khai Chính phủ điện tử xem đạt kết quả nào tốt nhất để nhân rộng cách làm đó và bổ sung, hoàn thiện các giải pháp một cách thực chất. Đồng thời chỉ ra, Chính phủ điện tử không phải làm một lúc là xong được mà chia làm nhiều giai đoạn, có những giai đoạn quan trọng, trong đó năm 2020 là năm nhiều thách thức, nhất là đang diễn ra dịch bệnh do vi rút Covid-19. Chúng ta phải có định hướng như thế nào để triển khai có hiệu quả nhất để tăng năng suất lao động. Thủ tướng đề nghị tại Hội nghị các bộ, ban, ngành và các địa phương nêu rõ các cản trở, khó khăn để khắc phục, từ đó đạt được kết quả thiết thực, hiệu quả, từ nhận thức đến hành động trong việc đưa toàn dân tham gia xây dựng Chính phủ điện tử.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2019, công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 tăng gấp đôi. Hệ thống Trục liên thông văn bản Quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước; hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; Cổng Dịch vụ công Quốc gia được khai trương và đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả bước đầu; công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng được cải thiện. Từ thời điểm khai trương ngày 09/12/2019 đến nay, đã có 47.377 tài khoản đăng ký trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; có hơn 13,7 triệu lượt truy cập; hơn 945.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái. Đến thời điểm này, đã có 9/22 Bộ, cơ quan và 63/63 tỉnh, thành phố kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh những kết quả như trên, trong triển khai các nhiệm vụ Chính phủ điện tử vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như chưa hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật làm khung thể chế cho triển khai Chính phủ điện tử như chưa hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai. Trên 70% các bộ, ngành, địa phương chưa có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Chưa có nền tảng thanh toán điện tử cho dịch vụ công. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa có ý thức thay đổi thói quen, vẫn ưu tiên thực hiện theo các phương thức truyền thống.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Xuân Huy